Profiel

Het Noordbrabants Museum

Adjunct-directeur/zakelijk leider

 

 

Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen Ė Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is dť plaats waar kennis en cultureel erfgoed van Brabant worden bewaard en tentoongesteld. Het museum wil daarnaast een bijdrage aan het culturele leven van Nederland leveren door bijzondere tentoonstellingen (vaak) met een (inter)nationale aantrekkingskracht.

Het museum wil bezoekers vermaken, samenbrengen en prikkelen. Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn dan ook belangrijke uitgangspunten voor de presentaties en de activiteiten. De begrippen Brabantse gastvrijheid, veelzijdigheid, kwaliteit en inspiratie karakteriseren de organisatie en de medewerkers.

Het museum huist in een in 2013 door Bierman Henket prachtig uitgebreid en gerenoveerd complex in het hart van Den Bosch. Dankzij deze uitbreiding hebben de publieksactiviteiten een hoge vlucht genomen. Dit vormde een mooie opmaat tot de zeer succesvolle tentoonstelling ďJheronimus Bosch-visioenen van een genieĒ in 2016. Het met deze expositie gerealiseerde bezoekersaantal van ruim 420.000, het aantal sterren in de kranten en de lovende commentaren wereldwijd stimuleren het museum tot het formuleren van inspirerende ambities voor de toekomst en een krachtige voortzetting van het beleid.

 

 

De organisatie

In het museum werken circa 45 medewerkers onder meer op de afdelingen Collectie, Presentatie & Educatie, Communicatie & Marketing, Zakelijke Ondersteuning en Development. De begroting van het museum bedraagt zoín 7,5 miljoen per jaar. Naast subsidie van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ís-Hertogenbosch komen overige inkomsten uit kaartverkoop, winkelinkomsten, verhuur en fondsenwerving.

 

 

De functie

De adjunct-directeur/zakelijk leider maakt deel uit van de directie en geeft leiding aan bedrijfsvoering, publieksservice, administratie, ICT, HR, facility en beveiliging (Trigion); direct aan 3 teamhoofden en indirect aan ca. 15 medewerkers.

 

Als adjunct-directeur vervangt u de directeur in voorkomende gevallen.

 

U draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van het museum en fungeert als inhoudelijke sparringpartner van de directeur. U treedt regelmatig samen met de directeur op richting RvT, subsidiŽnten en bij bestuurlijk-financieel overleg.

 

U bent verantwoordelijk voor het financieel beleid, een gezonde, transparante bedrijfsvoering en een resultaatgerichte, klantvriendelijke organisatie met duidelijke structuren en processen. U draagt een medeverantwoordelijkheid bij aan het verwerven van extra inkomsten.

 

U bent verantwoordelijk voor het (doen) ontwikkelen van het beleid voor uw afdelingen.

 

U stelt een (meer)jarenbegroting op, de jaarstukken en verzorgt de toelichtingen. U bewaakt de uitvoering van de P&C-cyclus en ziet toe dat er in verband daarmee geregeld audits worden uitgevoerd.

 

U ziet er op toe dat teamhoofden jaarplannen opstellen en bewaakt de uitvoering daarvan. Binnen het MT bewaakt u de lopende kosten en financiŽle aspecten van projecten.

 

U bent verantwoordelijk voor een transparante bedrijfsvoering en ziet toe op goede, actuele bedrijfsprocessen en adequate interne controle. Dit mondt uit in juiste, betrouwbare en tijdige managementrapportages.

 

U bewaakt (de financiŽle en juridische paragraaf in) grote contracten, ook die met betrekking tot sponsor- en fondsenwerving en stuurt op rendabele verhuur en verkoop.

 

U geeft inspirerend en coachend leiding aan de medewerkers met een stijl die is gericht op regie, groei en eigenaarschap van medewerkers. U voert zorgvuldig personeelsbeleid met start-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.

 

U onderhoudt actief uw eigen relevante netwerk en vertegenwoordigt het museum in diverse gremia.

 

U rapporteert aan directeur Charles de Mooij.

 

 

Profiel

U bent zakelijk professional met ruime ervaring in een leidinggevende positie in een vergelijkbare project gedreven omgeving. U bent een generalist in uw vakgebied met een helikopter view en oog voor de grote lijnen.

 

U heeft inzicht in bedrijfsprocessen, ziet verbanden, heeft overzicht, streeft naar transparantie en u kent de ontwikkelingen op uw vakgebied en weet die adequaat in te passen in de museale organisatie.

 

U bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende, verbindende stijl van leidinggeven, die medewerkers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid en resultaten. U bent gewend te werken in een omgeving met gedreven creatieve professionals.

 

U bent een uitstekend onderhandelaar, denkt commercieel en in oplossingen.

 

U bent een verbinder, die uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners. U stuurt op resultaat, neemt beslissingen en bewaart het overzicht.

 

Belangrijkste competenties:

Omgevingsbewust, netwerker, nauwkeurig, onderhandelaar, coach en resultaatgericht.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Het Noordbrabants Museum heeft marktconforme arbeidsvoorwaarden.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriŽnterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats 27 januari 2017. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

 

GeÔnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 20 december 2016 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 070 Ė 350 52 24 of kijken op www.maitland.be of www.hnbm.nl.