Profiel

Het Noordbrabants Museum

Hoofd Collectie, Presentatie en Educatie (CPE)

 

 

Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen Ė Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is dť plaats waar kennis en cultureel erfgoed van Brabant worden bewaard en tentoongesteld. Het museum wil daarnaast een bijdrage aan het culturele leven van Nederland leveren door bijzondere tentoonstellingen (vaak) met een (inter)nationale aantrekkingskracht.

Het museum wil bezoekers vermaken, samenbrengen en prikkelen. Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn dan ook belangrijke uitgangspunten voor de presentaties en de activiteiten. De begrippen Brabantse gastvrijheid, veelzijdigheid, kwaliteit en inspiratie karakteriseren de organisatie en de medewerkers.

Het museum huist in een in 2013 door Bierman Henket prachtig uitgebreid en gerenoveerd complex in het hart van Den Bosch. Dankzij deze uitbreiding hebben de publieksactiviteiten een hoge vlucht genomen. Dit vormde een mooie opmaat tot de zeer succesvolle tentoonstelling ďJheronimus Bosch-visioenen van een genieĒ in 2016. Het met deze expositie gerealiseerde bezoekersaantal van ruim 420.000, het aantal sterren in de kranten en de lovende commentaren wereldwijd stimuleren het museum tot het formuleren van inspirerende ambities voor de toekomst en een krachtige voortzetting van het beleid.

 

 

De organisatie

In het museum werken circa 45 medewerkers onder meer op de afdelingen Collectie, Presentatie & Educatie, Communicatie & Marketing, Zakelijke Ondersteuning en Development. De begroting van het museum bedraagt zoín 7,5 miljoen per jaar. Naast subsidie van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ís-Hertogenbosch komen overige inkomsten uit kaartverkoop, winkelinkomsten, verhuur en fondsenwerving.

 

 

De afdeling

Bij de afdeling CPE werken naast het Hoofd, een teamhoofd collectiebeheer/conservator, vier conservatoren/tentoonstellingsmakers, 2 registars, 2 medewerkers educatie (plus 2 stagiaires), een documentalist en een depotbeheerder. Het team maakt met een budget van rond het miljoen 6 kleine en 6 grotere tentoonstellingen per jaar.

 

 

De functie

Als Hoofd CPE bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van collectie, presentatie en educatie; voor het beheren, samenstellen, interpreteren en toegankelijk maken van de collectie door tentoonstellingen, presentaties, publicaties en educatieve activiteiten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de meerjarenprogrammering en de overall projectplanning. U verbindt en motiveert medewerkers van de afdeling en stuurt op eigenaarschap en individuele ontwikkeling.

 

U draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van het museum en fungeert als inhoudelijke sparringpartner van de directeur. U geeft richting aan het beleid op de gebieden tentoonstellingen, verzamelen, collectiebeheer, educatie en registratie.

 

Met het programmeringsteam ontwikkelt u een aansprekende meerjarenprogrammering en tentoonstellingsagenda, die de ambitie hebben het museum (inter)nationaal te positioneren als belangwekkend kunst- en cultuurhistorisch podium. U brengt ideeŽn in en stimuleert goede ideeŽn bij anderen.

 

U vertaalt het museumbeleid naar een concreet afdelings-jaarplan met een begroting en formuleert een begroting voor het tentoonstellingsplan.

U bewaakt de uitvoering, voortgang, financiŽn en kwaliteit van uitvoering van de (jaar)plannen. U bewaakt de inhoudelijke, educatieve, wetenschappelijkeen uitvoeringstechnische kwaliteiten van presentaties, tentoonstellingen, publicaties en educatieve programmaís.

 

U zorgt dat projecten op tijd en binnen budget worden uitgevoerd. Bewaakt, stuurt bij als dat nodig is en evalueert.

 

U kent de ontwikkelingen op uw museale vakgebied en vertegenwoordigt het museum in relevante gremia d.m.v. presentaties, publicaties en deelname aan het debat.

 

U verzorgt (wetenschappelijke) publicaties, geeft lezingen en vertegenwoordigt het museum in relevante gremia. Daarbij ontwikkelt en onderhoudt u een netwerk van verzamelaars, kunstenaars, vrienden en andere stakeholders.

 

U geeft inspirerend en coachend leiding aan de medewerkers met een stijl die is gericht op regie, groei en eigenaarschap van medewerkers.

 

U denkt mee en draagt bij aan het verwerven van extra middelen voor projecten, werkt daarin o.a. samen met de afdeling Development aan een effectief sponsorbeleid om private en andere fondsen aan te boren.

 

Met oog voor (city)marketing en communicatie werkt u aan het bereiken van een breed publiek, goede informatieoverdracht en u heeft daarbij speciale aandacht voor de inwoners van Den Bosch, Brabant en de regio.

 

U geeft direct leiding aan 6 personen en indirect aan vijf en u rapporteert aan directeur Charles de Mooij.

 

 

Profiel

U bent een enthousiaste, inhoudelijk gedreven professional met ervaring in een leidinggevende positie in een vergelijkbare omgeving en met een afgeronde (kunst) historische opleiding. U bent een generalist in uw vakgebied bij voorkeur met ervaring op het gebied van de hedendaagse kunst.

 

U heeft ruime ervaring met het (laten) maken van aansprekende tentoonstellingen en het werken met complexe projecten en u doet dat binnen tijd en budget.

 

U bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende verbindende stijl van leidinggeven, die medewerkers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid en resultaten.

 

U bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het museale culturele domein en kunt de koers uitzetten voor uw afdelingen en innovaties aansturen waar die nodig zijn.

 

U bent creatief, flexibel, denkt in oplossingen en vindt kwaliteit en gastvrijheid belangrijk.

 

U bent een verbinder, die uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners. U stuurt op resultaat, neemt beslissingen en bewaart het overzicht.

 

U heeft ervaring met het verwerven van additionele inkomsten.

 

U heeft affiniteit met het Brabantse heden en verleden.

 

Belangrijkste competenties:

Omgevingsbewust, resultaatgericht, netwerker, commercieel denker, coach en samenwerker.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De honorering valt in schaal 13 van de museum-CAO die maximaal 5.559 euro per maand bruto bedraagt.

De aanstelling geschiedt voor de duur van 1 jaar met de doelstelling dit te verlengen bij goed functioneren.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriŽnterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 18 januari 2017. Een assessment kan tot de procedure behoren.

 

 

GeÔnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 20 december 2016 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 070 Ė 350 52 24 of kijken op www.maitland.be of www.hnbm.nl.