logo maitland

 

Profiel

Directeur Museum Het Valkhof

 

Algemeen

Museum Het Valkhof is in 1998 ontstaan uit de fusie van het Nijmeegse Museum ĎCommanderie van Sint-Janí en Provinciaal Museum G.M. Kam. De collectie bestaat uit archeologische kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de Oudheid, Romeinse tijd en Middeleeuwen, en oude en moderne kunst.

Het Valkhof is breed en heeft een zeer gevarieerd tentoonstellingsaanbod, met zowel stukken over de Romeinse en Nijmeegse geschiedenis en archeologie, als moderne en hedendaagse kunst en Pop Art-werken. Naast een op de regio gericht expositiebeleid werden met tentoonstellingen op (boven) nationaal niveau grote successen geboekt. Zo trok een tentoonstelling over Herculaneum in 2006 ruim120.000 bezoekers. Door de breedte heeft de collectie van Het Valkhof echter ook een onduidelijk profiel en weinig herkenbare signatuur. Dit heeft de laatste jaren geleid tot teruglopende bezoekersaantallen en tegenvallende resultaten. Daarnaast heeft vanaf 2012 het focus vooral gelegen op (her)inrichting en verbouwing en minder op financiŽle haalbaarheid en draagvlak voor die plannen. Zo ontstond een negatieve spiraal. Naar aanleiding van recente (financiŽle) problemen zijn in begin 2017 een interim directeur en een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld en er is o.a. door bureau Berenschot een rapport opgesteld over de situatie in het museum. Naast een analyse bevat dit rapport een aantal aanbevelingen (mede) op basis waarvan op dit moment plannen voor de toekomst en een nieuwe beleidsvisie worden opgesteld.

Mede op verzoek van de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een beleidsplan dat half september klaar zal zijn. Het ontwikkelen van een duidelijke eigen signatuur, bewaking van de kosten, aandacht voor medewerkers c.q. de interne organisatie en externe samenwerkingen zijn centrale elementen voor het toekomstige beleid.

 

 

De organisatie

Het museum is een compacte organisatie met circa 32 medewerkers onder meer werkzaam op de afdelingen Collectie & Presentatie, Archeologie (museum Kam), educatie, HR en marketing en communicatie. Daarnaast werken er diverse zzpíers en een kleine honderd vrijwilligers.

De begroting van het museum bedraagt ruim 4 miljoen per jaar. De belangrijkste subsidienten van het museum zijn de gemeente (2,1 mio) en de provincie Gelderland (1,4 mio) en ruim een half miljoen komt uit eigen inkomsten. Een bijdrage van De Bankgiro Loterij zal mede op basis van de nieuwe ontwikkelingen worden bezien.

De afgelopen tijd heeft het museum het financieel moeilijk gehad en verliezen geleden. Inmiddels is herstel ingezet en ziet het financiŽle plaatje er minder somber uit.

 

Het museum is onderdeel van de C6, een cultureel netwerk en samenwerkingsverband van de zes grootste culturele instellingen in de stad. De lokale verankering en een rol in de stedelijke samenleving zijn eveneens belangrijke aspecten van het museale beleid voor de toekomst.

 

 

De functie

         Als directeur bent u verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie; strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, mensen en middelen.

         Op basis van de grote lijnen die zijn neergelegd in het beleidsplan ontwikkelt u een aansprekende visie en een vernieuwende blik op het museum en vertaalt dit naar inspirerend beleid.

 

         U vertaalt het beleid in samenspraak het MT en andere stakeholders naar praktische (jaar)plannen en ziet toe op de implementatie hiervan. U bewaakt (met uw MT) de voortgang en kwaliteit van de uitvoering.

 

         U bewaakt de kosten en ziet toe op een gezonde en transparante bedrijfsvoering.

 

         Met het team ontwikkelt u een aansprekende programmering en tentoonstellingsagenda, die de ambitie hebben het museum weer te positioneren als belangwekkend kunst- en cultuurhistorisch podium.

 

         U bent boegbeeld van het museum en vertegenwoordigt het bij alle relevante partijen.

 

         U geeft inspirerend en coachend leiding met een stijl die is gericht op vertrouwen, creativiteit en eigenaarschap van medewerkers.

 

         U kent de wegen om naast subsidies ook andere middelen te verwerven.

 

         Met oog voor (city)marketing en communicatie werkt u aan de ďbrandingĒ van het museum, aan het bereiken van meer publiek en een goede positionering.

 

         U rapporteert aan de Raad van Toezicht.

 

 

Profiel

         U bent een gedreven professional en cultureel ondernemer met ervaring in een eindverantwoordelijke,leidinggevende positie in een vergelijkbare omgeving.

 

         U bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het museale culturele domein en kunt de koers uitzetten voor de organisatie. U heeft ervaring met organisatieveranderingen en kunt de organisatie meenemen in nieuw beleid en moderne bedrijfsvoering, u brengt stabiliteit en vertrouwen en nieuw elan.

 

         U heeft voldoende ervaring met bedrijfsvoering om de cijfers nauwlettend te kunnen volgen, ziet scherp toe op bewaking van de kosten en weet financiŽle bronnen te vinden en activeren.

 

         De boegbeeldfunctie kunt u met aantrekkelijk enthousiasme en bevlogenheid invullen.

 

         U bent gewend om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, en weet daarin effectief te zijn en doelen te bereiken.

 

         U bent een verbinder, die uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners. U neemt beslissingen, hakt knopen door en bewaart het overzicht.

 

         U bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende stijl van leidinggeven, die medewerkers aanspreekt op creativiteit, eigen verantwoordelijkheid en resultaten.

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Leidraad voor de honorering is schaal 15 van de museum-cao. De aanstelling geschiedt voor de duur van 1 jaar met de doelstelling dit te verlengen bij goed functioneren.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriŽnterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 10 oktobera.s.

 

 

GeÔnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 21 september 2017 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-28775336 of 070 Ė 350 52 24 of kijken op www.maitland.be