Profiel

 

Stichting Poetry International

Directeur

 

 

Algemeen

Poetry International Festival Rotterdam beleeft dit jaar van 13 tot en met 16 juni zijn 50e editie. Het is het oudste en meest vooraanstaande letterenfestival van ons land, een baken in de internationale poŽziewereld. De grootsten der aarde betraden het Rotterdamse podium. De stichting Poetry International doet meer dan het organiseren van het festival. Ze beheert een indrukwekkende catalogus van op het festival voorgedragen poŽzie in online te raadplegen, originele en vertaalde teksten, audio- en videoregistraties. Ook werkt ze samen met andere partijen aan bevordering van de Nederlandstalige poŽzie. In Rotterdam organiseert ze bijvoorbeeld poŽziecursussen in de Poetry Academy.

 

De voortdurende uitdaging van de stichting Poetry International is om Nederland het beste uit de wereld der poŽzie te tonen. PoŽzie is, als de wereld zelf, voortdurend in verandering. Grenzen vervagen en de verschijningsvormen vermenigvuldigen. In die verscheidenheid gids te zijn is wat Poetry International ambieert. Het bestuur zoekt een veelzijdige, enthousiaste leider om de uitdagingen van de toekomst mee aan te gaan.

 

De organisatie (5,2 fte) van Poetry International, gevestigd te Rotterdam, bestaat naast de directeur uit een kleine staf van programmeurs, internet medewerkers,productie, archief en financieel medewerkers.

Het jaarbudget lag afgelopen jaren op ruim acht ton. Dit jaar verkreeg het festival een mooie ruime bijdrage van stichting Droom en Daad.

Het bestuur wordt gevormd door Hans Bousie, Martin de Haan en Siebe Weide (voorzitter). De vacature voor penningmeester wordt binnenkort ingevuld.

 

 

De functie

De directeur is het boegbeeld van de organisatie. Je bent iemand die zich, met inachtneming van de missie, visie en uitgangspunten, vol passie inzet voor de ontwikkeling van Poetry International. Je zet de lijnen uit, adviseert en rapporteert aan het bestuur ten aanzien van het beleid en de begroting en representeert Poetry International op alle relevante plekken en in alle belangrijke gremia, waaronder bij de publieke en private financiers.

Daarnaast is de directeur eindverantwoordelijk voor de uitvoering en geeft (dagelijks) leiding aan een team van culturele professionals en specialisten. Je zorgt daarbij voor een klimaat waarin alle betrokkenen, dichters, vertalers ťn medewerkers, het maximale uit hun talent kunnen halen. Een aantoonbare en sterke affiniteit met poŽzie is van belang. Evenals een goede antenne voor en kennis van belangrijke (sociaal) maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Vanuit een grote betrokkenheid bij de poŽziewereld is vertegenwoordiging op festivals in binnen- en buitenland onderdeel van de functie.

 

 

De uitdaging

Met de 50e editie kiest Poetry International voor een in de tijd compacter, breder opgezet en kernachtiger programma. Zo wil het de eigentijdse keuze aan poŽzie aan een groter publiek tonen. Deze koers verder uitzetten in komende jaren is een van de belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe directeur. Het is onderdeel van

het dit jaar op te stellen beleidsplan voor de periode tot en met 2024, waarvoor Poetry financiering zoekt bij overheden en private fondsen.

 

 

Resultaatgebieden

1. Realiseren en ontwikkelen van strategisch organisatiebeleid

Je signaleert voor Poetry International relevante maatschappelijke en politieke trends en ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar een meerjarenvisie voor de organisatie.

Je ontwikkelt op basis van deze visie het strategisch meerjarenbeleid van de organisatie. Doet voorstellen in de vorm van uitgewerkte (jaar)plannen, die gericht zijn op kwaliteit en voortdurende ontwikkeling van Poetry International en zijn doelstellingen.

Je formuleert beleidsuitgangspunten en verwerft hiervoor draagvlak binnen en buiten de organisatie. Stimuleert innovatie en zelfstandigheid en stuurt bij waar nodig.

 

2. FinanciŽle doelstellingen behalen

Je doet voorstellen voor meerjarenramingen, de begroting en het budget van de organisatie en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.

Je draagt actief bij aan het vinden van (duurzame) financiering voor de activiteiten van Poetry International.

Je bent (eind)verantwoordelijk voor de fondsenwerving en het budget van de organisatie en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten.

 

3. Organisatie vertegenwoordigen

Je draagt op enthousiaste wijze zorg voor het behartigen van de belangen van de organisatie.

Je representeert de organisatie bij uiteenlopende evenementen/gelegenheden, treedt in voorkomende gevallen op als gastheer of Ėvrouw en/of woordvoerder.

Je onderhoudt een netwerk met strategische en/of invloedrijke contacten, breidt dit uit en verwerft draagvlak voor de standpunten van Poetry International. Je bent gesprekspartner voor dichters, vertalers en hun uitgevers.

 

4. Team aansturen

Je bent een teambuilder, die zorgt voor een positief professioneel werkklimaat waarin medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen tot bloei kunnen komen.

Je zorgt voor de juiste bezetting van de organisatie en je hebt een inspirerende en motiverende leiderschapsstijl. Je hebt ervaring met het aansturen van culturele professionals, met een eigen mening, passie en betrokkenheid.

 

 

Wij zoeken

         Een energiek, inspirerend, bindend en resultaatgericht leider, met relevante ervaring bij een culturele instelling bij voorkeur met het leiden van een cultureel festival.

         Je hebt bewezen affiniteit met de letterenwereld. Ook je vermogen om sponsoring en fondsen binnen te halen en je netwerk capaciteiten heb je al laten zien in vorige functies.

         Je denkt strategisch en creatief en bent een proactief persoon die niet schroomt om initiatief te nemen.

         Je bent een verbinder die graag samenwerkt en die is gericht op het laten excelleren van personen en partijen. Je geeft ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan je medewerkers.

         Je bent vasthoudend, weet hoe (bestuurlijke) netwerken functioneren en je hebt het vermogen om overheden, fondsen en bedrijven duurzaam aan je te binden.

         Een zakelijke inslag, met financieel inzicht en commerciŽle vaardigheden zijn van belang.

         Als boegbeeld ben je een goede spreker, met uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid. Goede beheersing van het Engels is noodzakelijk, van meer moderne talen is een pre.

         Je bent geÔnteresseerd in en op de hoogte van digitale ontwikkelingen en de mogelijkheden om die in te zetten ten behoeve van de doelstellingen

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een functie voor 32 uur per week. Standplaats Rotterdam.

Leidraad voor de honorering is een bruto maandinkomen van 5000 euro bij een voltijds dienstverband.

De aanstelling geschiedt voor de duur van 1 jaar met de doelstelling dit te verlengen bij goed functioneren.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriŽnterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure.

Poetry International hecht aan diversiteit en ziet dit graag terug in haar programmering, publiek en organisatie.

Reacties van belangstellenden met een niet-Nederlandse achtergrond zien wij graag tegemoet.

 

 

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 24 mei a.s.

 

 

GeÔnteresseerd?

Stuur uw motivatie en cv voor 12 mei 2019 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-28775336 of kijken op www.maitland.be