profiel

 

Limburgs Museum

Directeur bestuurder

 

 

 

Het Limburgs Museum is een dynamisch, cultuurhistorisch en archeologisch museum dat verhalen van Limburg vertelt en verbeeldt. Het is ook een museum in beweging.

Naar aanleiding van gesprekken in Raad van Toezicht, directie, met medewerkers, stakeholders (provincie) en publiek is in 2017 de koers van het museum ingrijpend gewijzigd. Er is een proces van vernieuwing gestart dat inmiddels heeft geleid tot een  meerjarenplan tot 2022.

Het Limburgs Museum wil in de toekomst een scherper profiel neerzetten dan voorheen en meer inspelen op actuele ontwikkelingen. Daarnaast wil het museum een voortrekkersrol spelen in het provinciale erfgoedveld. Naamsbekendheid, publieksbereik en bezoekersaantallen moeten omhoog, door focus op en keuze voor bepaalde doelgroepen en door een interessant en aantrekkelijk bijpassend tentoonstellingsbeleid. De reizende tentoonstelling DNA van Limburg en de rondrijdende Griezelbus bij de tentoonstelling Paul van Loon – De Andere Werkelijkheid droegen recent al bij aan een groter publieksbereik.

 

Om van koers te kunnen veranderen moet er ook aan de interne organisatie gewerkt worden. Diverse afdelingen zijn in 2018 opnieuw geformeerd en er is een nieuw Management Team benoemd. Ook wordt er gewerkt aan meer efficiency, aan het updaten van diverse systemen en projectmatig werken als norm. Tevens is er achterstallig onderhoud en moet een aantal gebouwzaken op orde gebracht worden.

 

Organisatie

Het Limburgs Museum is een provinciaal museum. Het is een stichting met een Raad van Toezicht van 5 personen met als voorzitter mevrouw W.J.G. Delissen-Tongerlo.

Er werken zo’n 30 medewerkers verdeeld over de afdelingen Collecties, Publiekszaken, Bedrijfsvoering en Programma en ondersteuning. Veel publiekstaken worden uitgevoerd door de enthousiaste groep van ca. 40 vrijwilligers. De totale begroting van zo’n kleine vijf miljoen wordt voor vier miljoen gedekt door subsidie van de Provincie Limburg. In de toekomst wil het museum toewerken naar een eigen-inkomstenpositie van circa 50%. De provincie is een belangrijke stakeholder van het museum dat als één van de drie provinciale musea in Limburg een centrale functie heeft in het culturele netwerk van de provincie. Naast de politiek bestuurlijke relaties waarin veel wordt geïnvesteerd, wil het museum ook de banden met het bedrijfsleven verstevigen en partnerships aangaan met (grote) zakelijke partners in de regio en daarbuiten.

 

 

De functie

De komende tijd zal de transitie stevig en met veel energie en elan moeten worden voortgezet om een eigentijds, aantrekkelijk en interessant museum neer te zetten, dat past en wellicht zelfs voorop loopt in de huidige museale en maatschappelijke context. Dat is de belangrijkste opdracht voor de nieuwe directeur.

Als directeur bent u verantwoordelijk voor het aansturen van het museum in de vernieuwing op alle aspecten van de organisatie; strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, mensen en middelen.

Op basis van de grote lijnen die zijn geschetst in het beleidsplan ontwikkelt u een aansprekende visie en een vernieuwende blik op (de positionering van) het museum en vertaalt dit naar inspirerend beleid.

U vertaalt het beleid in samenspraak met het MT en andere stakeholders naar praktische (jaar)plannen en ziet toe op de implementatie hiervan. U bewaakt (met uw MT) de voortgang en kwaliteit van de uitvoering.

U bewaakt de kosten en ziet toe op een gezonde en transparante bedrijfsvoering.

Met het team ontwikkelt u een aansprekende programmering en tentoonstellingsagenda, die de ambitie hebben het museum weer te positioneren als belangwekkend cultuurhistorisch podium en maatschappelijk relevant centrum van culturele activiteiten. Een programma met tentoonstellingen die er toe doen, met relevante randprogrammering van debatten, onderzoeken, workshops etc. U stimuleert en prikkelt en geeft leiding èn ruimte aan medewerkers om met plannen en ideeën te komen.

U bent boegbeeld van het museum en vertegenwoordigt dit bij alle relevante partijen. U bouwt aan en onderhoudt netwerken o.a. met collegae in het museale veld en de erfgoedsector in en buiten Nederland, met de politiek en de bestuurlijke- en bedrijfswereld.

U geeft inspirerend en coachend leiding met een stijl die is gericht op vertrouwen, creativiteit en eigenaarschap van medewerkers.

U kent de wegen om naast subsidies ook andere middelen te verwerven.

Met oog voor marketing en communicatie werkt u aan de “branding” van het museum, aan het bereiken van meer publiek en een duidelijke positionering.

U rapporteert aan de Raad van Toezicht.

 

 

Profiel

U bent een gedreven professional en cultureel ondernemer met ervaring in een (eind)verantwoordelijke, leidinggevende positie in een vergelijkbare omgeving.

 

U bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het museale domein en kunt de koers uitzetten voor de organisatie. U heeft ervaring met organisatieveranderingen en transitieprocessen en kunt de organisatie meenemen in nieuw beleid en moderne bedrijfsvoering, u brengt stabiliteit en vertrouwen en nieuw elan.

 

U heeft voldoende ervaring met bedrijfsvoering om de cijfers nauwlettend te kunnen volgen, ziet scherp toe op bewaking van de kosten en weet financiële bronnen te vinden en te activeren.

 

De boegbeeldfunctie kunt u met aantrekkelijk enthousiasme en bevlogenheid invullen.

 

U bent gewend om te werken in een politiek bestuurlijke omgeving, kent de kanalen en weet daarin effectief te zijn en doelen te bereiken.

 

U bent een sterke verbinder, die uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners. U neemt beslissingen, hakt knopen door en bewaart het overzicht.

 

U bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende stijl van leidinggeven, die medewerkers aanspreekt op creativiteit, eigen inbreng en verantwoordelijkheid en resultaten.

 

Affiniteit met de “wortels” van het museum, het Limburgs erfgoed is een prae.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Leidraad voor de honorering is schaal 15 van de museum-cao. De aanstelling geschiedt voor de duur van 1 jaar met de doelstelling dit te verlengen bij goed functioneren.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies.

Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats eind december. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

 

Geïnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 30 november 2018 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-28775336 of kijken op www.maitland.be