Profiel

Het Residentie Orkest

Zakelijk Directeur

 

 

Algemeen

Het Residentie Orkest, een van de meest innovatieve orkesten in Nederland, bewijst meer dan ooit dat symfonische muziek ook in de 21e eeuw voor een groot en breed publiek van betekenis kan zijn. Het orkest geeft sinds zomer 2015 concerten in het Zuiderstrandtheater en zal vanaf 2020 in het nieuwe onderwijs en cultuurcomplex in het hart van Den Haag gehuisvest zijn. Naast de symfonische canon voert het orkest ook regelmatig cross-over programmaís uit, in ďHet PaardĒ trekt het vooral studenten en young professionals. Het orkest treedt op in omliggende gemeenten en is veelvuldig te horen op diverse grote podia in binnen- en buitenland. De vaste dirigenten zijn Jan Willem de Vriend (tot zomer 2019) en Nicholas Collon, die vanaf zomer 2018 chef-dirigent en artistiek adviseur zal zijn. Vanaf zomer 2019 is Richard Egarr als eerste gastdirigent aan het orkest verbonden.

 

Het Residentie Orkest is nadrukkelijk in de stad Den Haag aanwezig met openluchtconcerten en educatieve projecten op talloze scholen. Het orkest is steevast betrokken bij belangrijke gebeurtenissen in de stad zoals de opening van The Hague African Festival en de jaarlijkse Troonrede. Ook viert het orkest samen met de bewoners van (groot) Den Haag de feestdagen met kerst-, nieuwjaars-, Koningsdag- en Prinsjesdagconcerten. Belangrijk zijn de samenwerkingen met Haagse en nationale partners als het Nationaal Theater, Festival Classique, Het Paard, De Nationale Opera, Het Koninklijke Conservatorium, de Nederlandse Opera Academie en de Zaterdagmatinee.

 

Speerpunt in de ambities van het Residentie Orkest is het educatieve beleid. Jaarlijks participeren meer dan 30.000 scholieren in educatieve projecten waarmee het Residentie Orkest dť aanjager van muziekeducatie is in Den Haag. Het orkest heeft daartoe een educatie- en outreachprogramma ontwikkeld voor alle leeftijden, waarmee het Residentie Orkest bijdraagt aan de sociale cohesie in Den Haag.

 

 

Organisatie

De organisatie heeft de juridische vorm van een stichting met een raad van toezicht.

Het orkest heeft ca 100 formatieplaatsen met rond 80 musici en 20 stafleden in vast dienstverband. Het RO ontvangt jaarlijks ca. 4 miljoen euro subsidie van de gemeente Den Haag en 3.2 miljoen euro van het Rijk. De eigen inkomsten uit recettes, sponsoring en fondsen bedragen ca. Ä 1.8 miljoen per seizoen.

Het Residentie Orkest wordt ťťn van de vaste bespelers van het ďOCCĒ, het nieuwe gebouw aan het Spui dat in 2020 voltooid zal zijn en onderdak gaat bieden aan het Nederlands Danstheater, Koninklijk Conservatorium, Stichting Dans- en Muziekcentrum en het Residentie Orkest.

 

 

De functie

De zakelijk directeur krijgt een commerciŽle en een operationele opdracht. Het vergroten van de eigen inkomsten door het ontwikkelen en verkopen van nieuwe proposities is naast kostenefficiency een belangrijke factor in het vierjarenplan 2017-2020. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de optimalisering van de kantoororganisatie, o.a. door verdere professionalisering van de werkprocessen.

De zakelijk directeur geeft direct leiding aan de managers Marketing & Sales en FinanciŽn en de medewerker back office en rapporteert aan de algemeen directeur.

 

Taken

         Draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van het algehele beleid

         Is verantwoordelijk voor een gezonde, efficiŽnte bedrijfsvoering met transparante processen

         Is verantwoordelijk voor kostenbeheersing en groei van eigen inkomsten op een manier die past bij het DNA van het Residentie Orkest

         Ontwikkelt en verkoopt nieuwe product/marktcombinaties voor de particuliere en zakelijke markt

         Geeft op stimulerende en resultaatgerichte wijze leiding aan de managers Marketing & Sales, FinanciŽn en de medewerker back office

         Is gesprekspartner voor de ondernemingsraad

         Ontwikkelt en beheert zakelijke relaties met sponsors, samenwerkingspartners en leden van de business circle

         Draagt actief bij aan de werving van fondsen

         Is zichtbaar en aanspreekbaar voor orkest en de staf

         Onderhoudt samen met de algemeen directeur een constructieve en zorgvuldige relatie met belangrijke stakeholders als het Ministerie van OCW en de gemeente Den Haag

         Is gesprekspartner voor de Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

 

 

Uw profiel

         Academisch werk- en denkniveau

         Een ervaren manager, die bewezen heeft leiding te kunnen geven aan (culturele) professionals en commerciŽle, personele en financiŽle processen

         Heeft uitgebreide ervaring met het stroomlijnen van organisaties en doorvoeren van efficiencymaatregelen

         Aantoonbare ervaring met het genereren van eigen inkomsten c.q. werven van fondsen

         Beschikt over het vermogen om out of the box te denken, met name waar het gaat om innoverende commerciŽle initiatieven

         Is een uitstekend communicator, gericht op samenwerken

         Staat open voor de mening van anderen, maar is ook besluitvaardig, consequent en resultaatgericht

         Is een open en toegankelijk persoon, die zich prettig voelt binnen de informele cultuur van het Residentie Orkest en ook goed kan omgaan met weerstanden en emoties

         Een ondernemende en zakelijke ontwikkelaar die nieuwe wegen onderzoekt

         Een daadkrachtige en doelgerichte manager, die ideeŽn en plannen in de praktijk waar kan maken

         Hanteert een leiderschapsstijl die een constructieve medezeggenschap bevordert

         Affiniteit met klassieke muziek.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 15 (CAO gemeenten).

De benoeming betreft een contract voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten in een vast dienstverband.

 

 

De procedure

De procedure omvat een oriŽnterend gesprek met mevrouw P. Maitland van bureau Maitland Search & Advies.

Een beperkt aantal kandidaten zal vervolgens een selectiegesprek voeren met de selectiecommissie. De selectiecommissie zal naast de algemeen directeur bestaan uit enkele leden van de raad van toezicht, het managementteam en de ondernemingsraad. Deze gesprekken zullen half november plaats vinden.

 

GeÔnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv uiterlijk 6 november 2017 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06-28775336 of kijken op www.maitland.be of www.residentieorkest.nl.

 

 

Oktober 2017